18112000000016
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB6512، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
Electric table lamp, bubble, model TAB6512, trade name JAM, GOHAR NEGIN JAM, IRAN
شعله

گوهر نگين جم - ايران

GOHAR NEGIN JAM - IRAN

18112000000016

6269465200033

TAB6512

جم

JAM

چراغ روميزي برقي صنايع دستي

Electric table lamp \ handmade


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
وضعيت حباب حبابدار bubble bulb status
مدل TAB6512 TAB6512 model
نام تجارتي جم JAM trade name
مرجع سازنده گوهر نگين جم GOHAR NEGIN JAM producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
طرح حباب رز فرنگي صورتي pink rose bulb design
رنگ اسكلت آنتيك antique body colour
فرم اسكلت درپوش darpush body form
زمينه حباب مات opaque bulb colour
سايز حباب 10 cm 10 cm bulb size
نوع لاله light bulb type
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
94652 گوهر نگين جم - ايران GOHAR NEGIN JAM - IRAN
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد