11738800000031
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 10 mm، تكي، ايران پتك، ايران
Allen wrench, L shape, hexagonal, alloy steel, size 10 mm, single, IRAN POTK, IRAN
عدد

ايران پتك - ايران

IRAN POTK - IRAN

11738800000031

آچار آلن

Allen wrench


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
شكل L شكل L shape shape
شكل نوك شش گوش hexagonal tip shape
جنس فولاد آلياژي alloy steel material
سايز 10 mm 10 mm size
نوع بسته بندي تكي single packaging type
مرجع سازنده ايران پتك IRAN POTK producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
طول دسته 224 mm 224 mm handle length
وزن 180 g 180 g weight
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد