11341200000039
دستمال كاغذي، 3 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي لوكس، جعبه مقوايي 300 برگي، نام تجارتي هگزان، شيميايي فر، ايران
Facial tissue, 3 layers, non patterned layer, without fragrance, layer colour white, packaging design LUX, 300 sheets in a cardboard box, trade name HEXAN, SHIMIYAEE FAR, IRAN
جعبه

شيميايي فر - ايران

SHIMIYAEE FAR - IRAN

11341200000039

هگزان

HEXAN

دستمال كاغذي

Facial tissue


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
تعداد لايه 3 لايه 3 layers number of layers
طرح كاغذ كاغذ بدون طرح non patterned layer layer design
وضعيت رايحه بدون عطر without fragrance smell status
رنگ كاغذ سفيد white layer colour
طرح بسته بندي لوكس LUX packaging design
نوع بسته بندي جعبه مقوايي 300 برگي 300 sheets in a cardboard box packaging type
نام تجارتي هگزان HEXAN trade name
مرجع سازنده شيميايي فر SHIMIYAEE FAR producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
برچسب نگهدارنده فاقد برچسب نگهدارنده without sticker sticker
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد