کد کالا: 11341200000114
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ طرح دار، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي TT 910، جعبه مقوايي 50 برگي، نام تجارتي گلريز، صنايع توليدات كاغذي خراسان، ايران
مرجع سازنده : صنايع توليدات كاغذي خراسان - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000121
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي گلدار، جعبه مقوايي 300 برگي، نام تجارتي گلريز، صنايع توليدات كاغذي خراسان، ايران
مرجع سازنده : صنايع توليدات كاغذي خراسان - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000138
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ طرح دار، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي گلدار، جعبه مقوايي 200 برگي، نام تجارتي گلريز، صنايع توليدات كاغذي خراسان، ايران
مرجع سازنده : صنايع توليدات كاغذي خراسان - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000145
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي بدون طرح، سته نايلوني 250 برگي، نام تجارتي تنو، پارس حيات ساغليك اورونلري، ايران
مرجع سازنده : پارس حيات ساغليك اورونلري - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000152
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي چوب، جعبه مقوايي 100 برگي، نام تجارتي پاپيا، پارس حيات ساغليك اورونلري، ايران
مرجع سازنده : پارس حيات ساغليك اورونلري - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000169
دستمال كاغذي، 2 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي بدون طرح، جعبه مقوايي 100 برگي، نام تجارتي تنو، پارس حيات ساغليك اورونلري، ايران
مرجع سازنده : پارس حيات ساغليك اورونلري - ايران
مدل :
کد کالا: 11341200000176
دستمال كاغذي، 3 لايه، كاغذ بدون طرح، بدون عطر، رنگ كاغذ سفيد، طرح بسته بندي بدون طرح، جعبه مقوايي 100 برگي، نام تجارتي پاپيا، پارس حيات ساغليك اورونلري، ايران
مرجع سازنده : پارس حيات ساغليك اورونلري - ايران
مدل :