کد کالا: 11738800000017
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 14 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000024
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 12 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000031
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 10 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000048
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 8 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000055
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 7 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000062
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 6 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000079
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 5 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000086
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 4 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000093
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 3 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :
کد کالا: 11738800000109
آچار آلن، L شكل، شش گوش، فولاد آلياژي، سايز 2\5 mm، تكي، ايران پتك، ايران
مرجع سازنده : ايران پتك - ايران
مدل :