کد کالا: 12159500000012
دبه، خمره اي، جنس بدنه PVC، رنگ بدنه سفيد، در پلمپ دار، رنگ در قرمز، دسته پلاستيكي، 2 lit، مدل F-10، البرز پلاستيك پاسارگاد، ايران
مرجع سازنده : البرز پلاستيك پاسارگاد - ايران
مدل : F-10
کد کالا: 12159500000029
دبه، چهارگوش، جنس بدنه آلومينيومي، رنگ بدنه سبز، در پلمپ دار، رنگ در سفيد، دسته پلاستيكي، 2 kg، مدل F-22، البرز پلاستيك پاسارگاد، ايران
مرجع سازنده : البرز پلاستيك پاسارگاد - ايران
مدل : F-22
کد کالا: 12159500000036
دبه، چهارگوش، جنس بدنه PVC، رنگ بدنه سفيد، در پلمپ دار، رنگ در سبز، دسته پلاستيكي، 2 kg، مدل F-10، البرز پلاستيك پاسارگاد، ايران
مرجع سازنده : البرز پلاستيك پاسارگاد - ايران
مدل : F-10