کد کالا: 10091300000019
روغن نباتي مايع، آفتابگردان، تصفيه شده، سرخ كردني، طعم معمولي، بطري پلي اتيلني، 2 lit، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000026
روغن نباتي مايع، آفتابگردان، تصفيه شده، سرخ كردني، طعم معمولي، بطري پت، 1 lit، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000033
روغن نباتي مايع، آفتابگردان، تصفيه شده، پخت و پز، طعم معمولي، بطري پت، 1 lit، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000040
روغن نباتي مايع، آفتابگردان، تصفيه شده، پخت و پز، طعم معمولي، بطري پلي اتيلني، 2 lit، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000057
روغن نباتي مايع، آفتابگردان، تصفيه شده، پخت و پز، طعم معمولي، بطري پت، 3 lit، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000064
روغن نباتي مايع، مخلوط، تصفيه شده، پخت و پز، طعم معمولي، بطري پت، 810 cc، نام تجارتي كيمبال، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000071
روغن نباتي مايع، مخلوط، تصفيه شده، پخت و پز، طعم معمولي، كارتن 12 بطري پت، 900 cc، نام تجارتي كيمبال، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000088
روغن نباتي مايع، ذرت، تصفيه شده، پخت و پز و سرخ كردني، طعم معمولي، بطري پلي اتيلني، 2 lit، نام تجارتي كيمبال، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000095
روغن نباتي مايع، ذرت، تصفيه شده، پخت و پز و سرخ كردني، طعم معمولي، كارتن 6 بطري پلي اتيلني، 2 lit، نام تجارتي كيمبال، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :
کد کالا: 10091300000101
روغن نباتي مايع، مخلوط، تصفيه شده، سرخ كردني، طعم معمولي، كارتن 6 بطري پلي اتيلني، 2 lit، نام تجارتي كيمبال، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :