کد کالا: 11632800000018
لامپ LED، اشكي، آفتابي، استاندارد سايز پايه E14، 3 W، 100 - 240 V، شار نوري 330 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000025
لامپ LED، اشكي، آبي، استاندارد سايز پايه E14، 3 W، 100 - 240 V، شار نوري 300 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000032
لامپ LED، اشكي، مهتابي، استاندارد سايز پايه E14، 3 W، 100 - 240 V، شار نوري 300 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000049
لامپ LED، اشكي، قرمز، استاندارد سايز پايه E14، 3 W، 100 - 240 V، شار نوري 300 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000056
لامپ LED، اشكي، سبز، استاندارد سايز پايه E14، 3 W، 100 - 240 V، شار نوري 300 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000063
لامپ LED، حبابي، آفتابي، استاندارد سايز پايه E27، 8 W، 100 - 240 V، شار نوري 880 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000070
لامپ LED، حبابي، آفتابي، استاندارد سايز پايه E27، 7 W، 100 - 240 V، شار نوري 770 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000087
لامپ LED، حبابي، آفتابي، استاندارد سايز پايه E27، 6 W، 100 - 240 V، شار نوري 660 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000094
لامپ LED، حبابي، آفتابي، استاندارد سايز پايه E27، 5 W، 100 - 240 V، شار نوري 550 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :
کد کالا: 11632800000100
لامپ LED، حبابي، آبي، استاندارد سايز پايه E27، 8 W، 100 - 240 V، شار نوري 880 lm، نام تجارتي Twilight، مدل فاقد مدل، توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق، ايران
مرجع سازنده : توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق - ايران
مدل :