کد کالا: 11636900000015
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.09 kW، 220 V، 0.75 A، 2830 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 56-2A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 56-2A
کد کالا: 11636900000022
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.55 kW، 220 V، 3.9 A، 1370 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 80-4A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 80-4A
کد کالا: 11636900000039
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 1.1 kW، 220 V، 6.9 A، 2830 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 80-2B، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 80-2B
کد کالا: 11636900000046
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.75 kW، 220 V، 4.9 A، 2805 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 80-2A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 80-2A
کد کالا: 11636900000053
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.37 kW، 220 V، 2.8 A، 1395 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 71-4B، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 71-4B
کد کالا: 11636900000060
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.25 kW، 220 V، 2.2 A، 1385 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 71-4A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 71-4A
کد کالا: 11636900000077
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.55 kW، 220 V، 3.6 A، 2807 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 71-2B، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 71-2B
کد کالا: 11636900000084
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.37 kW، 220 V، 2.45 A، 2850 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 71-2A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 71-2A
کد کالا: 11636900000091
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.18 kW، 220 V، 1.45 A، 1380 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 63-4B، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 63-4B
کد کالا: 11636900000107
الكتروموتور، آسنكرون خازن دائم اسپليت، AC، تك فاز، 0.12 kW، 220 V، 1.35 A، 1395 rpm، سري فاقد سري، مدل CR 63-4A، موتوژن، ايران
مرجع سازنده : موتوژن - ايران
مدل : CR 63-4A