کد کالا: 18111900000010
چراغ روميزي غير برقي، نفتي، حبابدار، مدل OIL12004، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : OIL12004
کد کالا: 18111900000027
چراغ روميزي غير برقي، نفتي، حبابدار، مدل OIL12001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : OIL12001
کد کالا: 18111900000034
چراغ روميزي غير برقي، نفتي، حبابدار، مدل OIL12002، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : OIL12002
کد کالا: 18112000000016
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB6512، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB6512
کد کالا: 18112000000023
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل LAN6511، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : LAN6511
کد کالا: 18112000000030
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1025، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1025
کد کالا: 18112000000047
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1001
کد کالا: 18112000000054
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1016، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1016
کد کالا: 18112000000061
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1015، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1015
کد کالا: 18112000000078
چراغ روميزي برقي، حبابدار، مدل TAB1020، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : TAB1020