کد کالا: 18033400000010
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، نقره اي، 0.12، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 120 ml، نام تجارتي دوماسي، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400000744
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، مشكي، 1.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004636
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند متوسط، 7.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004643
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند روشن، 8.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004650
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند تيره، 6.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004667
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، قهوه اي روشن، 5.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004674
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، قهوه اي متوسط، 4.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004681
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، قهوه اي تيره، 3.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004698
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، قهوه اي مشكي، 2.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :
کد کالا: 18033400004704
رنگ مو، نيمه دائمي، كرمي، زنانه، بلوند خيلي روشن، 9.0، تيوب آلومينيومي با در پيچي، 100 ml، نام تجارتي مارال، صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار، ايران
مرجع سازنده : صنايع آرايشي و بهداشتي سبز گلسار - ايران
مدل :