کد کالا: 18112200000052
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل CND3064، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112200000069
جاشمعي، تك شاخه، حبابدار، مدل SET3066، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112300000013
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2012، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : WAL2012
کد کالا: 18112300000020
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2015، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : WAL2015
کد کالا: 18112300000037
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2001، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل : WAL2001
کد کالا: 18112300000044
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2017، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112300000051
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2016، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112300000068
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2018، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112300000075
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2025، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18112300000082
لوستر ديواري، تك شاخه، حبابدار، مدل WAL2020، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :