کد کالا: 18132900000206
ست، جاشمعي، 2 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3100، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18132900000213
ست، جاشمعي، 5 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3085، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18132900000220
ست، جاشمعي، 2 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3027، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18132900000237
ست، جاشمعي، 2 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3031، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18132900000244
ست، جاشمعي، 2 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3062، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :
کد کالا: 18132900000251
ست، جاشمعي، 2 تكه، ميناي روي شيشه، مدل SET3029، نام تجارتي جم، گوهر نگين جم، ايران
مرجع سازنده : گوهر نگين جم - ايران
مدل :