کد کالا: 10600800000100
مداد اتود، 0.7 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، مشكي، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779
کد کالا: 10600800000117
مداد اتود، 0.5 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، قرمز، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779
کد کالا: 10600800000193
مداد اتود، 0.5 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، آبي، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779
کد کالا: 10600800000209
مداد اتود، 0.5 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، مشكي، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779
کد کالا: 10600800000216
مداد اتود، 0.7 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، قرمز، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779
کد کالا: 10600800000223
مداد اتود، 0.5 mm، يك سر، غلاف نوك ثابت، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، آبي، تكي، مدل MARS MICRO، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : MARS MICRO
کد کالا: 10600800000230
مداد اتود، 0.9 mm، يك سر، غلاف نوك ثابت، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، آبي، تكي، مدل MARS MICRO، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : MARS MICRO
کد کالا: 10600800000247
مداد اتود، 0.5 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، طوسي، تكي، مدل TRIPLUS MICRO، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : TRIPLUS MICRO
کد کالا: 10600800000254
مداد اتود، 0.7 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، طوسي، تكي، مدل TRIPLUS MICRO، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : TRIPLUS MICRO
کد کالا: 10600800000261
مداد اتود، 0.7 mm، يك سر، غلاف نوك كشويي، پاك كن دار، جنس بدنه پلاستيكي، آبي، تكي، مدل GRAPHITE 779، نام تجارتي STAEDTLER، STEADTLER NORIS، آلمان
مرجع سازنده : STAEDTLER NORIS - آلمان
مدل : GRAPHITE 779